Dotacje

Dotacje

Tytuł projektu

Dotacja na kapitał obrotowy dla APM Konstrukcje Sp. z o.o. NIP: 1132772013 


 

Nazwa beneficjenta

APM KONSTRUKCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


 

Wartość projektu

89 893,08 zł


 

Dofinansowanie z UE

89 893,08  zł


 

Województwo

mazowieckie


 

Powiat

Warszawa


 

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


 

Działanie

3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

 

Oś priorytetowa

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach


 

Fundusz

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


 

Perspektywa

2014 – 2020


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)